Sorry maar deze website support geen Internet Explorer. We adviseren je om te veranderen van browser.

Benieuwd of onze methode bij je past? Plan direct een vrijblijvende belafspraak in of bel direct 085 - 0043 918.

Weet jij waar je het voor doet? Tot een goede strategie komen is één ding. Een strategie goed uitvoeren is een tweede. In het eerste wordt vaak veel energie, tijd en geld gestoken. En de executie? Regelmatig zien we dat dat top-down aan de organisatie overgelaten wordt, gedelegeerd via managers.

Dat heeft een aantal dingen tot gevolg:

 • De strategie blijft abstract en wordt niet altijd goed voelbaar voor mensen. De ‘waarom’ vraag wordt onvoldoende beantwoord en getoetst aan de purpose van afdelingen en individuen.
 • Een strategie gaat vaak over veranderen naar de toekomst. Er is ook een realiteit van vandaag de dag. Die worden onvoldoende bij elkaar gebracht.
 • Een strategie wordt vertaald naar doelen waar mensen niet de middelen, bevoegdheden of competenties voor hebben om ze te kunnen behalen.

Bij de executie van een strategie is juist het bij elkaar brengen van een strategie voor de toekomst en de realiteit van vandaag de dag essentieel, bottom up. Dit leidt niet alleen tot een veel groter begrip en grotere betrokkenheid van teams bij de strategie, maar geeft ook inzicht in de concrete impact van de strategie ten opzichte van de huidige situatie. Alleen zo kom je tot een concrete roadmap die je van het punt waar je nu bent, brengt naar het punt waar je wil komen, met de mensen die het moeten waarmaken.

Interesse in deze training?

Plan direct een belafspraak

Michelle Wiesman

Coach/Partner
Idea brain wave

Herken je dit?

 • Mensen ervaren de strategie als iets abstracts: hoe vaak je hem ook uitlegt, je blijft terug horen dat mensen het eigenlijk niet zo duidelijk vinden.
 • Er is weerstand tegen verandering, er zijn ja-maar geluiden en er worden praktische bezwaren genoemd als het gaat over het in de praktijk brengen van de strategie.
 • Mensen hebben het gevoel dat wat ze vandaag en morgen doen toch niet zo veel uit maakt voor de dingen die er in de strategie staan, dat ze er niet echt invloed op hebben.
 • Mensen doen (nog steeds) de verkeerde dingen – gaan verder met projecten die niet bijdragen aan de strategie, of pakken nieuwe projecten op die daar niet aan bijdragen. Managers missen concrete tools om hierop te sturen.
Time stopwatch progress

Wat gaan we doen?

 • We beginnen met een intake sessie met directie, board of management team om de strategie te bespreken en voor te bereiden op implementatie. We inventariseren de betrokkenheid van key personen, afdelingen en teams bij de implementatie.
 • We organiseren per afdeling of team een workshop waarin we de strategie bespreken en over de realiteit van vandaag de dag heen leggen. Op basis daarvan laten we mensen in kaart brengen wat de impact is: welke zaken zouden we mee moeten stoppen? En wat zouden we juist moeten opstarten? En welke knelpunten en aandachtspunten zijn er die impact hebben op de strategie?
 • In een aanvullende training leer je hoe je de gestelde teamdoelen kunt samenbrengen met je individuele doelen voor persoonlijke ontwikkeling en competentie ontwikkeling en van daaruit individuele doelstellingen kunt bepalen.
 • We zorgen voor een gesloten feedback loop tussen alle lagen van de organisatie van alle inzichten die volgen uit de workshops. We maken van de strategie een iteratief proces wat continu verbeterd wordt in plaats van een eenmalige uitrol van boven naar beneden.
Paper plane

Het resultaat?

 • Iedereen snapt de strategie en kan die helder navertellen.
 • Mensen voelen zich betrokken bij de strategie en snappen welke acties ze kunnen zetten om zelf een bijdrage te leveren aan het uitvoeren er van.
 • Er worden projecten gestart die daadwerkelijk direct bijdragen aan de strategie. En dat niet alleen: er worden projecten gestopt die dat niet of onvoldoende doen.
 • Een groter deel van de gestelde doelen wordt gehaald, mensen voelen dat er stappen gezet worden.
Checklist

Opzet training

De training bestaat uit 3 stappen om ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen en gedragsverandering te waarborgen:

 • Sessie 1: Intake sessie met directie/board/MT (3 uur, 4-8 deelnemers)
  Resultaat: strategie is zodanig helder gemaakt/geformuleerd dat teams er mee verder kunnen

  Kosten: € 4.000 per sessie
 • Sessie 2: Strategy Impact Mapping sessie met team/afdeling (3 uur, voor elk team apart, tot 12 deelnemers)
  Resultaat: de doelstellingen per team zijn helder en het is voor iedereen duidelijk hoe die doelstellingen bijdragen aan de strategie van het bedrijf

  Kosten: € 3.000 per sessie
 • Sessie 3: Personal Goalsetting training (3 uur, tot 12 deelnemers per training)
  Resultaat: elke individuele deelnemer weet hoe zijn werk bijdraagt aan de strategie. Individuele doelen zijn uitgewerkt en helder opgeschreven. Er is een meeting ritme en -format waardoor de focus op doelen en resultaten geborgd is in de organisatie.

  Kosten: € 2.500 per sessie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en materiaal- en reiskosten.

Meer trainingen tegelijk inplannen? We horen graag van je zodat we een aanpak en begroting op maat kunnen maken. Ook kan deze training gecombineerd worden in een programma met onze andere trainingen zodat dé drie randvoorwaarden voor een organisatie om succesvol aan een strategie te kunnen bouwen geadresseerd zijn:

 • TIME MANAGEMENT: Geef jezelf grip op je tijd, alleen zo kun je focussen op dingen die er écht toe doen.
 • TEAMDYNAMIEK: Ontdek ieders drijfveren, zet mensen op de juiste plek en haal het beste uit elkaar.
 • TARGETS: Stel doelen waar mensen wat mee kunnen, voor betrokkenheid en energie.

Interesse?

Executive Coaching

Zijn de thema's hierboven herkenbaar, maar gaat het dan niet alleen over jezelf maar over je hele organisatie? Het stellen van doelen klinkt misschien als een operationeel thema - toch kan het het verschil maken in of een strategie slaagt of niet. Het is één van de drie basisvoorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om effectief samen te kunnen werken en successen te boeken.

In haar Executive Coaching sessies begeleidt Michelle Wiesman (founding partner van Master in Teams) ondernemers en senior managers bij een integrale aanpak om organisaties die vastgelopen zijn of niet optimaal presteren weer soepel te laten draaien. Interesse? Maak direct een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

{{ formTitle }}

{{ formContent }}